เช็คผลตรวจหาสารพันธุกรรมต่อเชื้อ COVID-19
ผลตรวจถึงวันที่ 18 ต.ค. 2565

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ สายด่วน COVID-19
☎ 065-524-8091