เช็คผลตรวจหาสารพันธุกรรมต่อเชื้อ COVID-19
ผลตรวจถึงวันที่ 1 ธ.ค. 2564

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ สายด่วน COVID-19
☎ 065-524-8091