เลือกเดือนและปีที่ต้องการ
รายงานประจำวันผู้ป่วย OPD - [ เดือน พ.ย. 2565 ]
ลำดับ รายการ จำนวนรับบริการ
1 แผนกอายุรกรรม 11,481
2 แผนกศัลยกรรม 4,236
3 แผนกสูติกรรม 1,327
4 แผนกนรีเวช 986
5 แผนกกุมารเวช 1,468
6 แผนกหูคอจมูก 1,878
7 แผนกตา 1,710
8 แผนกศัลยกรรมกระดูก 2,304
9 แผนกจิตเวช 1,626
10 แผนกทันตกรรม 2,540
11 แผนกฉุกเฉิน 3,605
12 แผนกฟื้นฟูและกายภาพ 2,492
13 แผนกประกันสังคม 2,513
14 ตรวจสุขภาพ 477
15 สิ่งส่งตรวจ รพ.อื่น 2,755
16 คลีนิคฉีดวัคซีน COVID 19 956
17 แผนก PUI 1,906
18 แผนก ARI 3,122
19 OR 112
20 อื่นๆ 6,644